Hva er kreft?

Kreftforeningen har laget en film for å forklare barn og unge hva kreft er, den gir også en god beskrivelse for voksne.

Behandling

De fleste kan få god lindring av sine kreftsmerter. På denne siden finner du svar knyttet til behandling av kreftsmerter.

Viktige støttespillere

Det kan være nyttig å komme i kontakt med noen som har vært i samme situasjon som deg. Likepersoner kan gi deg verdifull støtte.

Del side:

Share This:

Innholdet på kreftsmerter.no er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling, i samarbeid med Takeda. Sidene er bygget opp ved at lege og sykepleier har besvart en liste med vanlige spørsmål om kreftsmerter. Svarene er i overenstemmelse med retningslinjer fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.1

Listen med spørsmål og svar er ikke ment som en fullstendig veiledning for alle temaer innen behandling av kreftsmerter. Kontakt alltid lege ved spørsmål rundtdin eller pårørendes sykdom. Hvis du vil lese mer kan du selv finne mer informasjon i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen ved å trykke her.1

1. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (Sist åpnet 19.11.2018)