Behandling

En slik utredning skal utføres flere ganger under sykdomsutviklingen, ikke bare når smertene oppstår for første gang. De fleste pasienter kan få god hjelp til lindring av sine kreftsmerter, men noen få har svært vanskelig smerteproblematikk som krever utredning og behandling av leger med spesiell kompetanse. På denne siden finner du svar knyttet til behandling av kreftsmerter.

Smerteskala
For å stille en smertediagnose er det vanlig å måle smerten ved hjelp av et verktøy som kalles numerisk smerteskala (NRS). Her definerer man smerten ved å svare på spørsmål på en skala fra 0 til 10 hvor 0= ingen smerte og 10=verst tenkelige smerte.

Det finnes flere andre verktøy for å kartlegge smerte, det mest brukte er ESAS. Dette er et systematisk symptomregisteringsskjema hvor du i likhet med NRS beskriver plagene på en skala fra 0 til 10, 0 er ingen plager og 10 verst tenkelig. På et kroppskart kan du skravere området som er smertefullt og skrive stikkord på hvordan du opplever smertene. For å lese mer om dette trykk her. Fyll gjerne ut ESAS på egenhånd og diskuter svarene med legen din. Selv om smerte er individuelt, er dette et godt og viktig verktøy for å kunne finne den riktige behandlingsmetoden.

Innholdet på kreftsmerter.no er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling, i samarbeid med Takeda. Sidene er bygget opp ved at lege og sykepleier har besvart en liste med vanlige spørsmål om kreftsmerter. Svarene er i overenstemmelse med retningslinjer fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen. 1

Listen med spørsmål og svar er ikke ment som en fullstendig veiledning for alle temaer innen behandling av kreftsmerter. Kontakt alltid lege ved spørsmål rundtdin eller pårørendes sykdom. Hvis du vil lese mer kan du selv finne mer informasjon i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen ved å trykke her.1

1. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (Sist åpnet 19.11.2018)