Dine Kreftsmerter

Viktig å vite:

 • Det kan være riktig med flere tiltak samtidig.
 • Det kan være viktig med flere type smertestillende fordi smertemekanismene er sammensatt.
 • Det er viktig å registrere bivirkningene til behandlingen, dessverre vil noe av behandlingen utgjøre en balanse mellom effekt og bivirkninger.
 • Det er viktig at du registrerer endringer i smerteopplevelsen.
 • God smertelindring med et minimum av sjenerende bivirkninger vil øke din funksjonelle kapasitet, redusere psykososiale problemer og gi økt livskvalitet.

Pårørendes rolle

Det er ofte vanskelig å være pårørende. Ofte føler pårørende på maktesløshet, utrygghet og fortvilelse. Økt kunnskap om medikamenter og bivirkninger samt kompetente kontaktpersoner som de vet de kan få tak hvis man lurer på noe, gir ofte økt trygghet. I de enkelte kommunene finnes det tiltak for pårørende, snakk med kreftkoordinator i din kommune eventuelt den lokale kreftforeningen for å få oversikt over hvilke tilbud som finnes. Les mer om pasientforeningene og andre tiltak under «viktige støttespillere».

Fakta om kreftsmerter:

 • De fleste som rammes av uhelbredelig kreft opplever smerter i løpet av sykdommen
 • De fleste kreftsmerter kan lindres med behandling i form av tabletter/kapsler eller andre behandlingsformer som ikke trenger å injiseres.
 • Smertestillende behandling startes ofte for sent
 • Det finnes ulike smertetyper som krever ulik behandling
 • En spesielt plagsom form for kreftsmerter er gjennombruddssmerter. Dosen ved gjennombruddssmerter er ofte for lav.
 • Tidlig kartlegging og igangsetting av behandling er viktig for best mulig smertelindring og livskvalitet.

Innholdet på kreftsmerter.no er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling, i samarbeid med Takeda. Sidene er bygget opp ved at lege og sykepleier har besvart en liste med vanlige spørsmål om kreftsmerter. Svarene er i overenstemmelse med retningslinjer fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.1

Listen med spørsmål og svar er ikke ment som en fullstendig veiledning for alle temaer innen behandling av kreftsmerter. Kontakt alltid lege ved spørsmål rundtdin eller pårørendes sykdom. Hvis du vil lese mer kan du selv finne mer informasjon i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen ved å trykke her.1

1. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (Sist åpnet 19.11.2018)