Om Kreftsmerter

Klikk på spørsmålet du ønsker å vite mer om for å lese svaret.

Innholdet på kreftsmerter.no er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling, i samarbeid med Takeda. Sidene er bygget opp ved at lege og sykepleier har besvart en liste med vanlige spørsmål om kreftsmerter. Svarene er i overenstemmelse med retningslinjer fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.1

Listen med spørsmål og svar er ikke ment som en fullstendig veiledning for alle temaer innen behandling av kreftsmerter. Kontakt alltid lege ved spørsmål rundtdin eller pårørendes sykdom. Hvis du vil lese mer kan du selv finne mer informasjon i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen ved å trykke her.1

1. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (Sist åpnet 19.11.2018)