Viktige Støttespillere

Viktige støttespillere i kampen mot kreft. De aller fleste kommuner har en egen kreftkoordinator som vi anbefaler pasienter som har en kreftdiagnose å etablere kontakt med. De fleste sykehus har også etter hvert opprettet palliative team som har ekstra kompetanse om smerter og behandling av smerter. Når man er på sykehuset vil mange kanskje automatisk bli spurt om de ønsker kontakt med kreftkoordinator i tillegg til fastlegen. Dersom du ikke har blitt spurt om det kan det være lurt å etterspørre dette før utskrivelse. Fastlegen vet antagelig også hvem som er kreftkoordinator i sin kommune. Kreftsykepleier har kunnskap om smerter og behandling av smerter. Hun/han har også en del kunnskap om bivirkninger og hvordan disse kan behandles. Dersom det er behov for å endre på smertebehandlingen kan også kreftsykepleier være med å hjelpe til med dette i samråd med enten fastlegen din, behandlende lege på sykehuset eller det palliative teamet ved nærmeste sykehus. Pasientforeningene Det kan være nyttig å komme i kontakt med noen som har vært i samme situasjon som deg. De fleste krefttyper har sin egen pasientforening som bistår med informasjon og relevant kunnskap som kan være relevant for deg. Likepersoner hos foreningene kan gi deg verdifull støtte.

Her finner du en liste over de ulike pasient- og likepersonsorganisasjonene:

Aktiv mot kreft Tlf: 23 89 64 88 / post@aktivmotkreft.no
Barnekreftforeningen Tlf: 02099 / sekretariatet@barnekreftforeningen.no
Blodkreftforeningen Tlf: 97 62 75 11 / post@blodkreftforeningen.no
Brystkreftforeningen Tlf: 02066 / post@brystkreftforeningen.no
CarciNor – Nevroendokrin (NET) kreft Tlf: 21 42 06 80 / post@carcinor.no
Føflekkreftforeningen Tlf: 90 88 60 09 / post@foflekkreft.no
Gynkreftforeningen Tlf: 02561 / kontakt@gynkreftforeningen.no
Hjernesvulstforeningen Tlf: 21 42 04 24 / post@hjernesvulst.no
Kreftforeningen Tlf: 80 05 73 38 / post@kreftforeningen.no
Lungekreftforeningen Tlf: 93 47 01 21/ post@lungekreftforeningen.no
Lymfekreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 / post@lymfekreft.no
Munn- og halskreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 / post@munnoghalskreft.no
Prostatakreftforeningen Tlf: 22 20 03 90 / post@prostatakreft.no
Pusterommet Tlf: 23 89 64 88 / post@aktivmotkreft.no
Sarkomer Tlf: 48 84 39 36 / fdh@sarkomer.no.no
Ung Kreft Tlf: 97 07 84 30 / post@ungkreft.no
Vardesenteret Tlf: 07887 / post@kreftforeningen.no

Innholdet på kreftsmerter.no er skrevet av helsepersonell med lang erfaring innen smertebehandling, i samarbeid med Takeda. Sidene er bygget opp ved at lege og sykepleier har besvart en liste med vanlige spørsmål om kreftsmerter. Svarene er i overenstemmelse med retningslinjer fra Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen.1

Listen med spørsmål og svar er ikke ment som en fullstendig veiledning for alle temaer innen behandling av kreftsmerter. Kontakt alltid lege ved spørsmål rundtdin eller pårørendes sykdom. Hvis du vil lese mer kan du selv finne mer informasjon i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen ved å trykke her.1

1. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/918/Nasjonalt%20handlingsprogram%20for%20palliasjon%20i%20kreftomsorgen-IS-2285.pdf (Sist åpnet 19.11.2018)